Vooropleidingen

Na de huishoudschool, ben ik gaan leren in de verzorgende sector. Ik heb vele stages gedaan in gezinnen en verpleeg/verzorgingstehuizen. Uiteindelijk heb ik mijn MDGO-VZ theorie certificaat gehaald en de helpende opleiding.

Later besloot ik de opleiding voedingsassistent te gaan doen. Ruim 7 jaar heb ik bij Revalidatie Friesland gewerkt als voedingsassistent. Daarbij kreeg ik wat meer contacten met kinderen.
Iets wat me ontzettend voldoening gaf. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan op de peuterspeelzalen en in de zomerspelweken, maar ik wilde meer dan dat!!  Sinds 2002 werkte ik al als oppas, maar vanaf 2009 dan ook daadwerkelijk voor het gastouderbureau. Met het vereiste diploma Helpende  Zorg en Welzijn!

Waarom gastouder?

Ik wilde graag mijn eigen kinderen opvoeden, alles mee maken! Doordat we allemaal zo stapel zijn op kinderen , was de beslissing al snel gemaakt om thuis te gaan werken en gastkindjes in huis te nemen. Om die kindjes net zoveel warmte en ritme te gunnen die een kind verdient! Je krijgt er zo ontzettend veel voor terug. Het is puur genieten. Het zijn mijn zonnestraaltjes in huis tezamen met mijn kinderen. Vandaar de naam Fleurige Sinnestrieltsjes.

Sinds 2011 ben ik Franchise gaan werken ,om van mijn passie toch echt mijn werk te gaan maken. Nu tezamen met mijn collega en achterwacht Foekje runnen we dit in goede banen.  www.kleinenijn.nl